Professional Services

Vårt team av konsulenter tilbyr alt fra implementasjoner av komplette forretningssystem, til installasjoner av pakkesystemer og gjennomføring av innovasjonsprosjekter.

Ved implementering av forretningssystemer gjennomføres det i forkant kartlegging eller forprosjekt. Våre konsulenter går gjennom dagens rutiner og kartlegger vareflyten for å kunne tilby optimaliserte løsninger, og få et riktig grunnlag for å beskrive prosjektomfang og kostnader knyttet til full implementering.

Vi gjennomfører også kartlegging av kompetanse hos eksisterende kunder samt behovsanalyser for gjennomføring av skreddersydde kompetanseløft.

I innovasjonsprosjekter jobber vi ofte tett sammen med kunder for å utvikle optimale bransjeløsninger. Bransjeorganisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner deltar også i våre innovasjonsprosesser.
 

AdobeStock_1071622381-1024x683maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no