Supportsidene for Maritech OLFI

 

Tilleggsmoduler

 

Maritech Com Wrapper

Arbeidsstasjoner som skal bruke rapporteringsmodul, trenger å installere et eget program.

Installer 'Maritech Com Wrapper' på min PC

 

 

Oppgradering av databasen fra SA12 til SA16 Viktig!

Dersom din eksisternde database er Sybase versjon 12.x eller mindre, bør du så snart som mulig kontakte oss på support@maritech.no for å få migrert din eksisterende database til en nyere versjon. Les mer om hvorfor dette er nødvendig her.

 

Avviksrapport OLFI / Regnskap

Rapport som viser sammenhengen og avvik mellom OLFI og Regnskap.

Gå inn i OLFI i rapportgeneratoren (Rapporter-Rapportgenerator), velg hent nye rapporter online, da skal rapport 111 komme fram. Frasystem feltet forteller om raden er ifra OLFI eller Regnskap.
Filtrer og sorter videre i vår Pivot, eller lagre direkte til Excel og bearbeid data der.
Eksempel på filter for de med avdeling og bærer regnskap:
Avdeling, avdnavn, berer, berernavn, Konto (0 for å få med OLFI transene, samt velg ønskede salgskonti)
Interessante data:
valutakode, kurs, valuta_regn, valuta_olfi, nok_regn og avvik er interessante.

Rapportgenerator ERP

Rapportgeneratoren er en svært kraftig og enkel rapportmodul for datauttrekk med nyttig funksjonalitet som kolonne- og radfiltrering, pivotering, graf, skreddersydde datauttrekk for din bedrift og tilhørende rapporter som kan lagres til en mengde formater. 
Les mer om denne her.

Heltintegrert mot Maritech Regnskap og Prosjekt

Bilag sendes rett inn i regnskap fra OLFI(maritech Ordre, lager, faktura, innkjøp).
Mva og hovedbok konteres helautomatisk utifra oppsett i Maritech OLFI og Regnskap.
Direkte oppslag på faktura, kan gjøres fra bilags/kontoforespørsel i Maritech Regnskap.

En rekke kartotek er felles og sørger for konform og enhetlig gjenbruk av data på tvers av fagsystem.

Valuta

Systemet håndterer valuta til en viss grad. Ta kontakt dersom du har spesielle behov.

Prislister

Systemet håndterer registrering av prislister kunde/vare, kopiering av prisliste og justering av priser.

Budsjett

Systemet håndterer registrering av budsjett på kunde/vare.

Utskrifter

Utskrifter salg, innkjøp, lager, rekvisisjon er tilgjengelige i standardrapportene våre. I tillegg har vi en egen rapporteringsmodul for videre sortering, filtrering og pivotisering gjort enkelt i vår programpakke.

Factoring

Det finnes enkel factoring mot for eksempel elcon eller egen integrasjon mot DNB for factoring i valuta.

EDI 

OLFI er integrert med EDI og kan lage pakkseddel og faktura på EDI format mot Evry.


Rapporter til revisor

Rapporter til revisor tilgjengelige i en egen meny for revisjon for enkel eksport til Excel, eller se rapportgenerator.

Skreddersøm

I tillegg til alle rapportmodulene som du får med på kjøpet for datauttrekk, import og eksport funksjonene og integrasjonene med andre system tar vi imot bestilling på import eksport av data, og legger til rette for egen design i ordre, faktura, kreditnota, annen skreddersøm og kundeønsker i rapporter.

 

Om

 Maritech OLFI

Manualer      

Brukerhåndbok

Releaseskriv

Versjon 16.00.00

Eksterne info

Sticos
Infotjenester

 

 

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no