Maritech Sluttseddel

Ofte Stilte Spørsmål

1. Jeg trenger logo fortrykt på sluttseddelen. Hva gjør jeg?

Sørg for å ha minimum versjon 9.95.01 installert av programmet og følg denne oppskriften.

2. Jeg benytter eFaktura fra Råfisklaget og har generert bilag av fakturaen, men datoene ble ikke riktig. Hva kan jeg gjøre?

Hvis bilaget ikke er overført til regnskap, kan bilaget slettes og nytt bilag kan genereres ut fra eFaktura.

3. Jeg får beskjed om at seddelnummeret er ugyldig. Hva kan dette skyldes?

Ofte viser det seg at seddelnummeret er brukt tidligere, men seddelen vises ikke i oversikten, fordi seddelen er registrert på en dato som ikke vises i seddeloversikten. Utvid datointervallet slik at seddelen vises.

4. Hva må jeg huske på ved bytte av epostadresse til den maskinen som skal motta kvitteringer fra Norges Råfisklag?

Norges Råfisklag må gjøres oppmerksom på den nye adressen. Epostadressen er knyttet opp til bruket sitt kjøpernr. Hvis ikke adressen stemmer, vil ikke sedler sendt til salgslaget bli behandlet. Adressen må også settes riktig i sluttsed.ini som ligger i programmappen til seddelprogrammet.

5. Etter bytte av datamaskin kommer sedlene bare ut i ett eksemplar eller på feil skriver. Hva er galt?

Når en ny datamaskin settes opp med Maritech Sluttseddel eller eSeddel må de forskjellige utskriftstypene defineres for denne maskinen. Dette gjøres under menyen Kartotek - oppsett - utskriftsoppsett. Her setter du type skriver til de forskjellige utskriftene og antall eksemplarer (kopier). Hak av for aktiv hvis du vil at denne innstillingen skal gjelde.

6. En seddel er lagret og skrevet ut, men innholdet på seddelen ble ikke riktig. Hva gjør jeg? Skriv ut

Når en seddel er skrevet ut og det viser seg å være feil på den, skal denne merkes makulert på utskriften og oppbevares i egen perm. Dette fordi formularet som sedlene skal skrives ut på, inneholder et kontrollnummer nede i høyre kant som skal kunne gjøres rede for. Så langt det lar seg gjøre, endres opplysningene på den opprinnelige seddelen og skrives ut på nytt. Dette for at leveransen skal beholde sluttseddelnummeret som først ble tildelt og vi unngår hull i sluttseddelnummerserien.

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no