Supportsidene for Maritech Prosjekt

Nyttige oppskrifter som beskriver viktige tema i prosjekt tilgjengeliggjøres her.
Endringer og nyheter i de enkelte versjonene finnes i versjonsnotatene. Brukerhåndbok for Maritech Prosjekt finner du som pdf dokument her.

 

 

Tilleggsmoduler

AltInn integrasjon

Fra og med versjon 10.00.00 støtter Maritech integrasjon mot Altinn.
Arbeidsstasjoner som skal brukes mot Altinn, og som ikke allerede har AltInn integrasjon via maritech Regnskap, trenger å installere et eget program.

Installer 'Maritech altinn' på min PC.

Maritech Com Wrapper

Arbeidsstasjoner som skal bruke AltInn og ny rapporteringsmodule, trenger å installere et eget program.

Installer 'Maritech Com Wrapper' på min PC

Om

Maritech Posjekt

Manualer      

Brukerhåndbok

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no