Supportsidene for Maritech Master

Maritech Master

Maritech Master er et system for systemansvarlig ved installasjon og daglig drift av Maritech Programvare.

Vi forutsetter at systemansvarlig har tilstrekkelig kompetanse på maskinvare, operativsystem og nettverk.

I Maritech Master kan du lese inn lisens, styre oppsett av klienter (selskap) og brukere, starte logging. Det finnes også et oppsett for å styre brukertilgang på menypunkt.

Håndboken dekker litt generelt om tema som vedlikehold av brukernavn og tilgangsrettigheter. 
Vi tar forbehold om at ikke alle spesialmoduler og tilpasninger er tatt med i håndboka.

Vi anbefaler at du leser kapittel 2 Standard funksjoner før du tar til med å bruke systemet, der står beskrevet hvordan du beveger deg i menyer, hvilke taster som er standard for Maritech-systemene og lignende. 

Manualer      

Brukerhåndbok
CLR Quick setup 

Releaseskriv

10.00.50 
10.00.40

 

 

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no