Maritech OLFI

Maritech OLFI - Et enkelt ordre, lager, faktura og innkjøps system

Maritech OLFI er et fleksibelt enkelt ordre, lager, faktura og innkjøps system.

Faste og variable registre

Den nødvendige innebygde fleksibilitet har sitt utspring i innholdsrike standardkartoteker for:

  • Oppsett av selskap/firma
  • Reskontro, hovedbok, avdeling, bærer, prosjekt, valuta, mva med mer
  • Varer, prislister, budsjett, lager, innkjøp, ordre, faktura, utskrifter med mer
  • Betalingsbetingelser, nummerserier, valuta med mer
  • Integrasjon mot Maritech Regnskap eller Axapta, Ergosoft, Multisoft 5.9 eller utskrift av konteringsbilag
  • Import/eksport av data, egendefinert eller standard

 

Systemet leveres med ferdig definert hovedbok ihht Norsk Standard og med forslag på mva kontering. Dette er i mange tilfeller tilstrekkelig, men i motsatt fall gis det mulighet til å sette opp 4 eller 6 sifret hovedbok etter kundens eget ønske. Det kan også gjøres svært enkelt ved å kopiere selskap som ligner mest av de som allerede finnes.

Standardregistre for navn, poststed og kommuner følger med systemet ferdig opprettet.

Effektiv registrering av ordre, faktura, kreditnota, intern ordre, kontrakt og tilbud

Alt registreres og vedlikeholdes i et eget register, du kan også hente inn EDI ordrer eller eksterne ordrer i bilagseditor via egne importrutiner. Bilagene registreres i et oversiktlig skjermbilde, og livsløpet til fakturaen frem til overføring til regnskapssystemet er svært enkelt å følge med oversiktlige menypunkt.

Vi kan registrere i valuta i mange dimensjoner som avdeling, bærer, prosjekt.
Nummerserier er enkle å sette opp og vedlikeholde. Kontrolliste skrives ut ved overføring til eksternt system eller til journal.

Under registreringer holdes brukeren hele tiden oppdatert.

Ordrebekreftelse, plukkliste, pakkseddel, fraktbrev og samlefaktura

Systemet håndterer registrering og utskrift av disse dokumentene.


Heltintegrert mot Maritech Regnskap og Prosjekt

Bilag sendes rett inn i regnskap fra OLFI(maritech Ordre, lager, faktura, innkjøp).
Mva og hovedbok konteres helautomatisk utifra oppsett i Maritech OLFI og Regnskap.
Direkte oppslag på faktura ifra forespørsel på faktura i OLFI ifra regnskap er mulig.

En rekke kartotek er felles og sørger for konform og enhetlig gjenbruk av data på tvers av fagsystem.

Valuta

Systemet håndterer valuta til en viss grad. Ta kontakt dersom du har spesielle behov.

Prislister

Systemet håndterer registrering av prislister kunde/vare, kopiering av prisliste og justering av priser.

Budsjett

Systemet håndterer registrering av budsjett på kunde/vare.

Utskrifter

Utskrifter salg, innkjøp, lager, rekvisisjon er tilgjengelige i standardrapportene våre. I tillegg har vi en egen rapporteringsmodul for videre sortering, filtrering og pivotisering gjort enkelt i vår programpakke.

Factoring

Det finnes enkel factoring mot for eksempel elcon eller egen integrasjon mot DNB for factoring i valuta.

EDI og EHF

OLFI er integrert med EDI og kan lage faktura på EHF mot for eksempel Evry. 

Rapporter til revisor

Rapporter til revisor tilgjengelige i en egen meny for revisjon for enkel eksport til Excel, eller se rapportgenerator.

Rapportgenerator

I tillegg finnes en rapportmodul for datauttrekk med svært nyttig funksjonalitet som kolonne- og radfiltrering, pivotering, graf, skreddersydde datauttrekk for din bedrift og tilhørende rapporter som kan lagres til en mengde formater.

Skreddersøm

I tillegg til alle rapportmodulene som du får med på kjøpet for datauttrekk, import og eksport funksjonene og integrasjonene med andre system tar vi imot bestilling på import eksport av data, og legger til rette for egen design i ordre, faktura, kreditnota, annen skreddersøm og kundeønsker i rapporter.

Stabilitet og sikkerhet

Våre løsninger er stabile og gjennomtestet. De har mange års drift i bransjen og vi har høstet mange erfaringer fra erfarne og stabile kunder gjennom mange år. Systemet tør vi derfor påstå tilfredstiller normale krav til hastighet, sikkerhet, brukerhåndtering og lagring av små eller store datamengder.  

 

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no