Rapportgenerator

Dynamiske Rapporter


Dynamiske rapporter er en rapportgenerator og en rapporteringsmodul for

maritech programmer. Denne er i skrivende stund tilgjengelig i programmene

Maritech Lønn, Regnskap, OLFI og Prosjekt.

Produktet har vært inne i en alfa og beta testfase. For å få oversikt over bruk av modulen, og for å se om produktet er interessant i markedet, trenger vi å lisensiere modulen.

Kontakt salg for å få utvidet prøveperioden med lisens.

Arbeidsstasjoner som skal bruke Rapportgenerator trenger å installere et eget program, Com Wrapper. Dette skal reinstalleres når ny versjon av hovedprogrammet foreligger.

Installer 'Maritech Com Wrapper' på min PC


Ta ut en rapport

Dynamiske rapporterer kan ta ut rapporter fra en database/annen datakilde som

kan beskrives som ett datasett (der hvert datasett foreløpig kun inneholder en

tabell), og vise disse i hovedsak som:

  •  Tabulært i grid
  •  Som graf i en serie
  •  Som pivot tabell
  •  Som egendefinert rapport dersom aktuelt.

Rapportene som er tilgjengelige i grensesnittet er definert som spørringer opp

mot datakilden, i all hovedsak vil dette være en databaseoppkobling.

Data kan importeres fra fil fra formatene xls, xlsx og xml.

Det er også mulig å ta inn datakilden fra andre kilder, og direkte fra

utskriftsvinduet (i støttet) maritech programvare – da vil i så fall modulen

oppfatte dette som ”Eksternt System” da grunnlaget og/eller utplukkskriterier

ikke er kjent for rapportverktøyet.


Oppdaterte rapporter

Nye rapporter opprettes, eller eksisterende rapporter utbedres, av en av våre

konsulenter eller programvareutvikler fra maritech uten at programvaren for

øvrig trenger å reinstalleres. Rapporter som trengs raskt kan raskt legges ut til

alle kundene, eller til én lisensbetalende kunde.


Manipulere data

Datasett som er tatt ut, kan manipuleres:

  • Pivot og Grid kolonner kan velges, vrakes og flyttes rundt på.
  • Grafer kan endre utsende og serier endres.
  • Grunnlag kan filtreres på innhold (f.eks: år >= 2010)

Oppsettet lagres og huskes til neste gang rapporten åpnes.

Lagre/eksportere data

Rapporten kan lagres som rådata eller i ett finere forhåndsjustert oppsett som du

selv kan definere og kan f. eks inkludere firmalogo. Data kan lagres på flere

formater, inkludert Excel (xls, xlsx), PDF, text og xml. I forhåndsvisningsbildet

kan en også sende rapporten som vist pr. e-post.

Rapportgenerator

Hvorfor benytte enda en rapporteringsmodul

En kan aldri få nok rapporter! Denne rapporteringsmodulen må sees som ett tillegg til, og i noen tilfeller en utvidelse av, eksisterende rapporteringsmuligheter. Styrken ligger i alle de støttede filformatene, visningsformene, skreddersømmen og muligheten for rask utviklingsfrekvens og gjenbruk av datagrunnlag. En premieres med god oversikt over dataene i en og samme rapporten eller modulen. Muligheten til å injisere data i eksisterende regneark giør at en kan forlenge levetiden til eksisterende regneark med kompliserte makroer (merk at denne funksjonaliteten er i alfastadiet enda), eller en kan lese inn data fra regneark og pivotere på disse om en synes Excels pivotfunksjonalitet er for komplisert.

Pivot

Hva er Pivot

Pivot betyr vippepunkt. Det er ett begrep som i denne sammenhengen betyr at du kan snu og vende verdier rundt ett punkt og summere og filtrerer etter mange kriterier på samme datagrunnlag. Årsaken til at en vil gjøre dette, er at en lettere kan på oversikt over, og forstå sammenhengen mellom ulike data. Om en vil, kan en sammenligne pivot for en tabell med en kube for en database - en forsøker å gjøre data gjennomsiktig ved å endre måten er ser dataene på.

XtraReport

Hva er XtraReport

Noen av rapportene kan ha ett ferdiglaget utseende tilrettelagt for utskrift, med lenker eller strekkoder, bilder eller datautlisting stilet opp på bestemt vis. Dersom datagrunnlaget du skriver ut har en slik, vil denne dukke opp som forhåndsvisning.

Graf

Hva er graf

Du kan sette opp datagrunnlaget ditt som diagram for å visualisere dataene. Velg mellom søyle, kake, linje, scatter og en hel rekke andre visualiseringsmetoder

Skreddersøm

Hva er skreddersøm

Dersom du har behov for ett helt spesiellt uttrekk, som ligger utenfor vanlig sammenstilling av data men som du anser som viktig å får oversikt over, kan rapportmodulen dekke dette behovet. Kontakt en maritech konsulent å be om å få laget ett slikt uttrekk.

Hjelp

Hvor finner jeg hjelp for rapportgeneratoren?

Trykk F1 eller menypunktet Grunnlag--Hjelp for å få opp hjelpedokumentasjonen.

Hvordan installerer jeg disse rapportene?

Rapportene finnes kun i systemene opplyst om på denne siden. Dersom du har ett av disse systemene, er rapportene tilgjengelige via menypunkter i applikasjonene. Dersom du ikke får dem opp, er det antagelig fordi du mangler en COM modul som kan sammenlignes med en driver. Denne finner du som ett nedlastbart vedlegg  her  

Brukerhåndbok

Brukerhåndbok

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no