Salg & Logistikk

KORT OVERSIKT

  • Leverandør- og kundehåndtering
  • Produksjons- og kjøpsordrer kan styres fra salgsordren
  • Reduser dyre manuelle prosesser og papirstier og de tilknyttede forsinkelsene
  • Detaljert salgs- og profittanalyse
  • Kjøpshistorikk, leveringsstedsinformasjon, valutautregninger, kundens kredittgrenser, og utestående ordrer flyter alle sømløst inn i salgsdokumenter.
  • Sett en pris på produkter etter en fast prisliste eller for enkeltkunder eller kundegrupper eller etter volum.
  • Integrerte anslåtte fraktkostnader sikrer at profittmål alltid blir møtt. Sammenlign reelle fraktkostnader med estimat slik at du aldri blir overfakturert igjen.
  • Automatiser pakking, plukking, oppbevaring og frakt rett fra ordren eller som en del av en rolletilpasset arbeidsflyt.
  • Nøyaktig sporing og allokering av alle kostnader tilknyttet salg og distribusjon av et produkt.
  • Håndter kompliserte, lagdelte kommisjonærstrukturer for både meglere og selgere.

FOR SJØMAT I FARTEN

Sjømatkjøp og -salg (og tilhørende dokumentasjon) kan ha mange unntak for pris, varsling, kvalitet, oppgjør og betaling, som tvinger deg til enten å lage dyre tilpasninger til ERP-systemet ditt eller risikere dyre faktureringsfeil. Riktig papirarbeid er avgjørende, spesielt ved import og eksport. Manglende eller feil dokumenter kan øke risiko, føre til forsinkelser og ekstra kostnader, eller til og med hindre at en avtale blir fullført. Maritech WAVE tilbyr integrerte verktøy for kjøp, salg, lagertilgjengelighet, prissetting og fraktsatser, grundig tilpasset for å møte behovene til sjømatsforhandlere, alt pakket sammen med en enestående regnskapskjerne og CRM-verktøy. Ytterligere optimering for å distribuere i skyen i Microsoft Azure og med Office 365 kan hjelpe deg å redusere kostnadene enda mer, øke fleksibilitet, og løfte ansattes produktivitet.

Salgs- og profittanalyse - Håndter alle kostnader inkludert frakt, utvendig lagring, håndtering og lasteavgifter, tredjeparts avsetninger, og valutaveksling. Ende-til-ende sporbarhet og innsyn langs hele verdikjeden. Som et ekte Microsoft-produkt vil systemet tilby sømløs integrasjon med MS Outlook, Word, og Excel med innebygde CRM-verktøy.

 

" Håndter alle kostnader inkludert frakt, utvendig lagring, håndtering og lasteavgifter, tredjeparts avsetninger, og valutaveksling."

WaveSalesandLogistics

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no