Kvalitetskontroll

KORT OVERSIKT

  • Sett opp fullstendig tilpassede inspeksjoner som inkluderer automatiserte korrigerende handlinger for å håndheve HACCP-planen din
  • Toveis sporing
  • Parti- og utløpsdatohåndtering for å minimere risiko
  • Dokumentbevaring
  • Regelverksoppfyllende elektronisk arkivering
  • Sikkert, data-generert, tidsstemplet uavhengig revisjonsspor
  • Rask tilbakekallingsprosess
  • Ende-til-ende sporbarhet fra fartøy eller leverandør til kunde
  • Integrert med MS Outlook for rask respons
  • Inspeksjoner knyttet til parti, fartøy, leverandør og salgsinformasjon.

HACCP-OPPFYLLENDE KVALITETSKONTROLL – RASK TILBAKEKALLINGSPROSESS

Matsikkerhets-standarder og -regelverk blir stadig strengere. Offentlig lovgivning har vært implementert lenge, men kundene krever nå enda grundigere kvalitetskontroll gjennom tredjeparts revisjoner, SQF, eller andre anerkjente programmer. Du kan lett møte kvalitetsutfordringer med informasjonsdrevet arbeidsflyt som støtter forretningsmålene dine.

Kvalitetsovervåkingsdelen av Maritech WAVE oppfyller alle HACCP-spesifikasjoner og hjelper deg å møte de strengeste sikkerhetsstandardene og -sertifikatene. Definer en inspeksjon for hvert etablert kritisk kontrollpunkt, utpek hver parameter som må overvåkes i inspeksjoner, sett et spekter av akseptable verdier som hver definert parameter må oppfylle, og utfør automatisk en korrigerende handling når en overvåket betingelse faller utenfor det akseptable spesifiserte spekteret.

"Oppfyller alle HACCP-spesifikasjoner og hjelper deg å møte de strengeste sikkerhetsstandardene og kvalitetssertifiseringsordningene."

Wave Quality

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no