Foredling

KORT OVERSIKT

 • Både fangstvekt og standard kasselager
 • Nedskjæring og Value Added Processing
 • Ende-til-ende sporbarhet
 • Nøyaktig registrering av mottak og bruk av råvarer/work-in-progress og alle tilknyttede kostnader.
 • Få oversikt over lønnsomhetsmarginer når du vil.
 • Oversiktlig lagerstatus. Hver komponent som brukes i produksjon, inkludert emballasje, kan spores nøye til sitt eget partinummer.
 • Fullstendige og fleksible produktmonteringslister strømlinjeformer planleggings- og produksjonsprosesser.
 • Registrer produksjonsresultat og råvareforbruk hver for seg, samtidig, eller som et WIP i flere steg.
 • Plukk ett enkelt råvareparti til flere produkter etter kvantum eller salgsverdi.
 • Merk noen varer som konsekvens- eller biprodukter av liten eller ingen verdi.
 • Fleksibelt tildel og spor arbeid eller andre variable kostnader etter produksjonsparti.
 • Kasse- eller pallenivådetaljer med valgfri strekkode-aktivert identifikasjon.
 • Spor materialbevegelser innen et lager, mellom lagre, og videre.

PRODUKSJONSPROGRAMVARE UTVIKLET FOR SJØMATPRODUSENTER

Maritech WAVE integrerer sømløst lagerkontroll, kvalitetsinspeksjoner, partisporing, fangstvektshåndtering, og utløpsdatohåndtering med fullstendige og detaljerte kalkulasjoner for fullstendig økonomisk og regulatorisk kontroll over sjømatsforedlingsdriften. Det er lett å registrere hver aktivitet, fra det øyeblikket råvarer plasseres på lager gjennom hvert foredlingssteg til det er ferdig for levering til kunden. Oppnå enkelt full sporbarhet av ingredienser fra opprinnelse til sluttkunde som en naturlig del av arbeidsflyten. Avanserte planleggingsverktøy og nøyaktig datainnsamling fra produksjonslokale gir ikke bare bedre oversikt over operativ ytelse og kostnader, de gjør det mulig å få redusert materialforbruk, mindre svinn, bedre kundeservice og færre feil og bøter.

"Sømløs integrasjon av lagerkontroll, kvalitetsinspeksjoner, partisporing, fangstvektshåndtering, og utløpsdatohåndtering med fullstendige og detaljerte kalkulasjoner for fullstendig økonomisk og regulatorisk kontroll over sjømatsforedlingsdriften."

WaveProcessing2

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no