Fisking

KORT OVERSIKT

  • Land fangst rett på lager og kalkuler kvote.
  • Fisketurer med båter fra andre organisasjoner kan også spores for en omfattende oversikt over hele forsyningskjeden.
  • Tildel og spor fangst for produksjonsplanlegging før fisketurens oppgjør.
  • Tildel alle tilknyttede turkostnader og integrer dem med regnskaps- og kalkulasjonsdata.
  • Alle kvalitetsinspeksjoner tilknyttet turen beholdes og kan raskt identifiseres fra fartøy-/partinivå til produksjon og salg.
  • Spesialutstyr, fiskeområde, og kvalitetsmål kan registreres sammen med fangstlinje og -område, og gir dermed full dokumentasjon for å tilfredsstille miljømessig sertifikatregistering og kjøpers kvalitetsordninger.

FULLSTENDIG MANNSKAPSOPPGJØR-, FANGST- OG KVOTEHÅNDTERING

Maritech WAVE tilbyr Dynamics NAV-integrert programvare for fiskeindustrien. Registrer fullstendig fangstinformasjon, inkludert spesialhåndtering, fangstområde, og størrelses- og kvalitetsgrad, alt integrert med turkostnader for samsvar med offisiell rapportering og kundens sporbarhet. Inkluderer verktøy for kvotehåndtering og rapportering. Behold mannskapsregister og regn ut oppgjør for hvert fartøy og hver tur. Fangst kan landes rett på lager. Bransjespesifikk funksjonalitet inkluderer evnen til å allokere og gjøre opp landingsavgifter, havneavgifter og skatter, og andre brukerdefinerte fartøy- eller flåte-spesifikke skatter og avgifter.

"Registrer fullstendig fangstinformasjon, inkludert spesialhåndtering, fangstområde, og størrelses- og kvalitetsgrad, alt integrert med turkostnader for samsvar med offisiell rapportering og kundens sporbarhet."

WaveMain

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no