Automation

KORT OVERSIKT

 • Strømlinjeformet datainnsamlingsprosess gjennom strekkoder og maskingrensesnitt
 • Nøyaktig lagerbeholdning på alle nivå, inkludert råvarebruk og utbytte
 • Sikret ende-til-ende sporbarhet
 • Eliminering av manuelle dataregistreringsfeil og utelatelser
 • Sanntid produksjonsrapportering til ERP-system
 • Produkter som er klare for utskipning er synlige for salgspersonell og for produksjon og planlegging
 • Kan arbeide med maskinvare fra forskjellige leverandører, så når det er på tide å oppgradere produksjonsmaskiner er du ikke tvunget til å kjøpe fra en spesifikk maskinvareleverandør, men står fritt til å velge det mest kostnadseffektive alternativet.
 • Spor via produksjonsdato/skift i tillegg til tilbake til fisketuren/anleggsslaktingen for hver boks eller kasse som produseres, helt fram til det endelige salget.
 • Mindre dataregistrering – data trenger ikke å tastes inn eller skrives i flere systemer, noe som reduserer brukt tid og dataregistreringsfeil.
 • Trådløse håndholdte applikasjoner kan arbeide med trådløse skannere (RF eller bluetooth), forbedret av standard MaritechWAVE Automation-funksjonalitet som ble utviklet for å virke på fabrikk-berøringsskjermterminal.

WaveAutomation2

VEKTER, SKANNERE, MERKING, STREKKODING

Maritech Wave Automation-applikasjon kjører utenfor Maritech WAVE og integreres med:

 • Vekter – gjennom serieporter eller TCP / IP
 • Skannere – gjennom USB, tastaturkile, eller serieport.
 • Strekkode-skrivere
 • Dynamics NAV/Maritech WAVE-database (Koblet til SQL Server gjennom ODBC).

Du kan samle sanntids data fra produksjonslokale og øyeblikkelig oppdatere MaritechWAVE-databasen.

" Strømlinjeform datainnsamlingsprosess gjennom strekkoder og maskingrensesnitt slik som vekter."

Peripherals

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no