Wave

MARITECH WAVE ER EN FULLSTENDIG LØSNING FOR SJØMATPROGRAMVARE, BYGD I MICROSOFTS DYNAMICS NAV ERP

Maritech Wave er basert på ekspertkunnskap om de utallige spesialiserte oppgavene som følger med avansert levering, produksjon, og distribusjon av sjømat, og inkluderer spesifikk funksjonalitet for å støtte alle deler av enhver forretningsvirksomhet for fisk – fra anlegg eller fartøy til arbeidere i produksjonslokale og helt opp til produksjonsledere, managere, administratorer og stab for kjøp, salg og regnskap.

WaveAll

Maritech Wave integrerer sømløst lagerkontroll, kvalitetsinspeksjoner, partisporing, fangstvektshåndtering, og utløpsdatohåndtering med komplette og detaljerte kalkulasjoner for fullstendig økonomisk og regulatorisk kontroll av sjømatsdriften din. Maritech WAVE er bygd i Microsofts Dynamics NAV ERP-system, som gir kraften og påliteligheten til et regnskapssystem i verdensklasse som gjenkjennes og respekteres av bedrifter over hele verden.

Wave-løsningen inkluderer verktøy for fangst- og kvoteregistrering og fiskeroppgjør, og gir deg kraftige og rimelige ERP-verktøy som er skreddersydd for sjømat. 

 

Maritech_Wave_Logo-02

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no