Track & Trace

KORT OVERSIKT

  • Hent data med en rekke sporingsnøkler, inkludert ordrenummer, fakturanummer, eller produksjonsparti-nummer.
  • Data kan sendes som en kode eller en rekke visuelle eller elektroniske forretningsdokumenter som plukklister og fakturaer.
  • Data forbundet med villfangst fra fartøy – fiskeplass, fangstdato, utstyr, fartøy osv. kan hentes fra sluttseddel.
  • CV-data fra anlegg – inkludert vaksinering og fôr-informasjon for oppdrettsfisk – kan også hentes.
  • Produktinformasjon som produksjonsdato, SSCC-informasjon, eller kvalitetsdata fra registreringer i Maritechs Quality Tracking-system kan gjøres lett tilgjengelig.
  • Du kan også bruke systemet internt for å hente fakturaer, pallelister, fraktbrev, og mer. 

DigitalSeafood-horizontal

 

SKY-BASERT SPORBARHET OVER HELE SJØMATSVERDIKJEDEN

Sporbarhet er en avgjørende del av internasjonal sjømathandel. De siste årene har standardene for sporbarhet og matsikkerhet blitt stadig strengere. Offentlig lovgivning har vært implementert lenge, men kundene krever nå enda grundigere kvalitets- og sporbarhetsinformasjon gjennom tredjeparts revisjoner, SQF, eller andre anerkjente bærekraftighetsprogrammer og -standarder.

Forsyningskjede-sporbarhet – evnen til å spore produkter gjennom alle steg i forsyningskjeden fra opprinnelse (fartøy eller anlegg) til sluttkunden – fra båt til tallerken – krever ikke bare at de individuelle aktørene i verdikjeden har interne sporbarhetssystemer, men at de også har en mekanisme for å levere sporingsinformasjonen videre på en konsekvent måte.

Tanken bak Maritechs Track & Trace løsning, i motsetning til andre rent interne sporbarhetssystemer, er en sporingsdatabase som er åpen for spørringer direkte fra leverandører og kunder. Det er en sky-basert løsning som kan nås fra overalt hvor det er en internettilkobling. Du kontrollerer hvor lite eller mye informasjon spesifikke leverandører, kunder, eller andre parter har tillatelse til å hente. Track & Trace-systemet hjelper sjømatprodusenter oppfylle økende regulatoriske krav og kundekrav mens det samtidig reduserer kostnader forbundet med datainnsamling, dataanalyse og tilbakekalling av produkt.

 

I filmen under kan du se sporingsløsning i bruk.

 

 

"En sporingsdatabase som kan nås fra nettet og er åpen for spørringer direkte fra leverandører og kunder. Du kontrollerer hvor lite eller mye informasjon spesifikke leverandører, kunder, eller andre parter har tillatelse til å hente."

bigstock-Fresh-raw-mediterrean-anchovie-97113128

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no