Quality Tracking

KORT OVERSIKT

  • Papirløs og brukervennlig.
  • Web-basert.
  • Inspeksjoner kan registreres på PC, nettbrett, eller håndholdt PC.
  • Brukertilpassede skjemaer.
  • Grense for kritisk kontrollpunkt kan settes på forhånd med avvik og korrigerende tiltak.
  • Målinger som tid, operatør, avdeling, produksjonslinje, lager, råvarer, ingredienser, emballasje, partinummer og sluttprodukt kan lett registreres og spores. Enheter og maskiner, frysertemperatur osv. kan også kontrolleres og loggføres.

DigitalSeafood-horizontal

FULLSTENDIG KVALITETSKONTROLL-SYSTEM SOM KAN BRUKES DER DU ER

DGS Quality Tracking er en sky-basert HACCP-oppfyllende løsning for registrering, kontroll og analyse av matkvalitet. Inndata fra DGS QT kan inkluderes som datagrunnlag for en fullstendig sporings- og tilbakekallingsløsning. Kvalitetsregistrering og kontroller kan implementeres over hele produksjonsprosessen, fra resept til ferdig produkt, inkludert håndtering av rengjøringskontroll og laboratorietester- alt i ett system. Løsningen muliggjør rask behandling av avvik, noe som reduserer klager og risikoen for tilbakekalling av produktet. Kvalitetsregistering kan brukes for å dokumentere produkter for å møte de strengeste standardene hos forhandlere. Tidsstemplede inspeksjoner oppfyller kravene satt for revisjoner fra matsikkerhetsmyndigheter og kunder. Lettforståelig analytisk rapportering kan brukes for å kontinuerlig forbedre kvalitetsprosesser og -kontroller.

 

"Kvalitetsregistrering og -kontroller kan implementeres over hele produksjonsprosessen, fra resept til ferdigvare, inkludert håndtering av rengjøringskontroll og laboratorietester – alt i ett system. "

MQT-iPad-in-hands

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no