Claims Management

KORT OVERSIKT

  • Bedre kontroll over reklamasjonsprosessen med en innebygd arbeidsflyt for å sikre presise og korrekte prosedyrer gjennom alle stadier av en reklamasjon.
  • Reduser tap fra forsinket meldingsbehandling.
  • Claims-registrering er knyttet til fakturanumre for sømløs sporing tilbake til det originale salget. Alle salgsordrer er tilgjengelige i Claims-systemet, som er integrert med MARITECH Trading.
  • Claims-registreringer kan inkludere årsak, ansvarlig part, interne notater, og mulighet til å laste opp bilder som bevis på skade.
  • Avklar fordeling av ansvar og kostnader.
  • Tilbyr en god oversikt over alle klager og reklamasjoner for lønnsomhetsanalyse og prosessforbedringsundersøkelse.
  • Analyser hvilke aktører som forårsaker de fleste reklamasjoner, og hvorfor. For eksempel kan en logistikkleverandør vise seg å generere mer enn 80% av kvalitetsreklamasjoner grunnet ineffektiv håndtering av kalde varer. Overføringspunkter, for eksempel fryser til kjølelager, fabrikk til distribusjonskjøretøy, butikkhyller til kundens kjøleskap, er velkjente problemområder.

DigitalSeafood CMYK L

SAMARBEID ELEKTRONISK MED NETTVERK AV VIKTIGE LEVERANDØRER, KUNDER, TRANSPORTØRER, OG LOGISTIKK-LEVERANDØRER I FORSYNINGSKJEDEN

Mens konkurranse blir mer global og intens utvider logistikkinnovasjon seg fra bedriftsnivå til et forsyningskjede-perspektiv. Konkurransefortrinn blir realisert når verdikjede-aktører synkroniserer sine logistikkaktiviteter. De 20% fremste aktørene innen totalt landet kostnad og presise, kvalitetsdekkende forsendelser har mest sannsynlig investert i en strategi for logistikknettverket – slik som evnen til å samarbeide elektronisk med nettverk av viktige leverandører, kunder, transportører, og logistikkleverandører i forsyningskjeden. Disse vellykkede strategiene støttes av ytelsesmålinger, systemstandarder for informasjonsteknologi (IT) og retningslinjer for håndtering av leverandørforhold.

MARITECHs Claims Management-system muliggjør web-basert samspill mellom leverandører, kunder, og transportører. Med et fullstendig og samarbeidende reklamasjonshåndteringssystem vil du ikke bare oppnå bedre og mer presis kontroll over kvalitetsklager og skadede forsendelser, du kan også analysere viktige ytelsesindikatorer (KPI-er) for å identifisere elementer i forsyningskjeden din som ofte presterer dårlig, og dermed kraftig redusere reklamasjon over hele distribusjonsnettverket.

 

"De 20% fremste aktørene når det gjelder totalt landet kostnad og presise, kvalitetsdekkende forsendelser har mest sannsynlig investert i en strategi for logistikknettverket – slik som evnen til å samarbeide elektronisk med nettverk av viktige leverandører, kunder, transportører, og logistikkleverandører i forsyningskjeden."

003-MacBook-Space-Gray_DGS-CLAIM_2

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no