Warehouse Management System

KORT OVERSIKT

  • Automatisk opprettelse av pallplasser og stativer. Systemet holder styr på hvor hver palle er på lageret.
  • Fastslå ledig plass og de mest effektive sonene for plukking og plassering, osv.
  • Integrert med MARITECH Trading, som betyr at du kan legge til lagerleie/lagringskostnader på produktsalg basert på prisavtaler med kunden basert på vekt og lagringstid.
  • Opprett gaffeltruck-instruksjoner som operatører har tilgang til på lageret for å sikre nøyaktige og gode bevegelser. Gaffeltruck-instruksjoner kan inkludere vanlige aktiviteter som å plassere, hente, stable om, og overføre mellom lagre.

arrows_blue

PASSENDE FOR EGET LAGER ELLER HÅNDTERING AV LAGERLEIE OG OMPAKKINGSTJENESTER TIL TREDJEPART

MARITECHs Warehouse Management System er utviklet for å redusere kostnader gjennom effektive lagerprosesser. Det er rettet mot de bedriftene som trenger å motta og sende varer mens de opprettholder optimal plassbruk og vet akkurat hvor alle varer lagres på ethvert tidspunkt.

MARITECHs Warehouse Management System utvider lagersystemet og tilbyr tilleggsfunksjoner som lar deg planlegge og opprettholde optimal plassbruk mens det sikrer at temperatur- og tidssensitive varer lagres og plukkes riktig. I tillegg kan du bruke Warehouse Management til å definere og spore ikke bare lagerlokasjoner, men den nøyaktige posisjonen på lageret hvor varer lagres i sanntid.

Løsningen passer for eget lager og for de som leier lagre og ompakkingstjenester til tredjepart.

 

"Planlegg og oppretthold optimal plassbruk mens det sikrer at temperatur- og tidssensitive varer lagres og plukkes riktig."

bigstock-forklift-loader-pallet-stacker-79320934

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no