Trading

KORT OVERSIKT

  • Forbedret lagersynlighet & sporbarhet.
  • Fleksible pris- og rabattavtaler, med forbehold for påløpte bonuser.
  • Fullstendig prestasjonsrapportering totalt og pr. markedssegment, inkludert evnen til å overvåke og måle effektiviteten til spesielle kampanjer.
  • Detaljerte lønnsomhetsutregninger kan vise resultater helt ned til produksjonslinjenivå, ordrenivå, eller kan samles for hver kunde.
  • Produktkalkulasjon lar deg håndtere svingende varekostnader, som lar deg reagere raskt ved prisendringer.
  • Valgfritt sende ut elektroniske kvitteringer, leveranser, og fakturaer.
  • Oppfyll enkelt EDI-standardene som kreves av store mat- og detaljhandelskunder.

BRANSJESTANDARDEN FOR SJØMAT

Hvis bedriften din foretar salg av fisk og fiskeprodukter, er Maritech Trading uunnværlig. Maritechs handelsverktøy er utviklet i tett samarbeid med globale sjømatforhandlere, og lar deg effektivt kjøpe, selge og spore sjømat fra opprinnelse til sluttmarked. Fortløpende oppdatert informasjon om lagerstatus, kostpriser, kjøp, kundeordrer, foredling og fortjenestemarginer er lett tilgjengelig. Kreditt- og forsikringsgrenser kan settes opp og systemet vil tilby automatiske varsler hvis disse overskrides.

Maritech Trading kan brukes alene eller integrert med våre sjømat-produksjonssystemer for å sikre lagerkontroll på alle nivåer fra råvarer, til WIP-varer og ferdigvarer. Håndtering av forskjellige enheter som kasser, paller, og partier er standardfunksjoner, i likhet med håndtering av variable vekter eller vektkonvertering fra kg til pund for forskjellige markeder.

Valgfrie moduler for lagre og automasjon, inkludert gaffeltruck-terminaler med skannere kan integreres i løsningen. Disse verktøyene forenkler implementering med tanke på lastelister, hvor hva som er i hver beholder eller hvert kjøretøy må spesifiseres. Når du flytter mellom lagre kan strekkode-skanning inkludere all nødvendig historie. Det er lett å tildele ekstra transportkostnader og andre flyttekostnader til den nåværende forsendelsens kostnader for en fullstendig utregning av alle landingskostnader knyttet til den spesifikke varen.

Omfattende og lett tilgjengelig håndteringsrapportering, etter markedssegment, varer, og mer, lar deg foreta smarte og presise avgjørelser som har en direkte innvirkning på resultatet og øker lønnsomhet, selv når marginene er syltynne.

Maritech Trading tilbyr et integrasjonslag for flere økonomi-/regnskaps-systemer som Microsoft Dynamics NAV & AX, Infor M3 og andre ERP-løsninger.

 

"Håndtering av forskjellige enheter som kasser, paller, og partier er standardfunksjoner, i likhet med håndtering av variable vekter eller vektkonvertering fra kg til pund for forskjellige markeder."

 TradingCropped

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no