Sluttseddel

KORT OVERSIKT

  • Rapportering – Rapporter kan genereres etter fiskeslag, fartøy, utstyr, produkt, tilstand, og avregningsnummer. Rapportutvalgskriterier kan lagres og brukes igjen senere.
  • Faktura fra salg – Fakturaer kan utstedes fra salg foretatt i sluttseddel. Fakturaer sjekkes automatisk mot kvitteringer og kan brukes som grunnlag for å generere bokføringsdokumenter mot regnskap eller for å eksportere til MARITECH Trading.
  • Integrasjon med MARITECH Fangstsertifikat – Eksporter sedler til MARITECH Fangstsertifikat for å generere nødvendige fangstsertifikat og opprinnelsesinformasjon for eksport.
  • Integrasjon med vektsystemer – Les og send vektdata direkte fra vekter for å eliminere langvarig dataregistrering og sikre nøyaktighet. 

arrows_blue

 

LOVFESTET RAPPORTERING AV FANGST OG DATAUTVEKSLING MELLOM KJØPERE, SELGERE, OG INTERNE PRODUSENTER

Maritech Sluttseddel er en løsning som håndterer norsk lovfestet rapportering av fangst og landing. Fiskeridepartementets kommunale kontor regulerer dokumentasjonen som kreves og sikrer at prosesser og aktiviteter overholder fiskerilovene. Systemet bruker et standardisert kodesett (NS 9400) for produkter, fiskeutstyr og fiskefelt og håndterer avregningstyper for både primærkjøpere og sekundærkjøp. Du kan opprette flere klienter (bedrifter), og legge til flere anlegg for hver klient. Systemet tilbyr adgangskontroll for definerte brukergrupper / brukere med evne til å begrense tilgang til klienter og handlinger i programmet.

Nødvendig informasjon kan sendes ved hjelp av Sluttseddel mellom selgere og kjøpere ved hjelp av EDI (Electronic Data Exchange). "eSeddel" er løsningen for elektronisk utveksling av sedler mellom fiskekjøps- og salgsorganisasjoner. Løsningen bruker XML som filformat, og har blitt utviklet av MARITECH Systems AS i samarbeid med Norges Råfisklag og Skagerakfisk S / L.

Registrering av sluttsedler - Norges Råfisklag introduserte nye prosedyrer for registrering og innsending av sluttsedler. «Seddel på sekundet» er navnet på prosjektet hvor WebServices erstatter sending av sluttsedler gjennom epost. Dette betyr at sluttseddelen kan registreres og sendes inn raskt når man mottar fangsten. Respons kan mottas øyeblikkelig og sluttsedler blir tildelt et sluttseddelnummer sammen med godkjenningen. Sluttseddelen kan deretter skrives ut og signeres av alle parter. Sluttsedler kan også utveksles for auksjonssalg.

Ved hjelp av Sluttseddel kan du generere detaljert rapportering for fangst, kjøpsstatistikk, og prissetting.

 

"Sluttseddelen kan registreres og sendes inn raskt når man mottar fangsten. Respons kan mottas øyeblikkelig."

bigstock-Fishing-Harbor-91055573

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no