Packing

KORT OVERSIKT

 • Rask og enkel oppretting av dagens produksjonsordrer.
 • Lettforståelig bruk av berøringsskjerm / vekt fra vekt / etikettskriver på pakkestasjonen.
 • Bruker-konfigurerbare menyer.
 • Flerspråklig oppsett både på systemgrensesnitt og etiketter.
 • Sanntids produksjonsstatus.
 • Fleksible rapporteringsmuligheter på kasser, paller, og forsendelsesdokumentasjon (fraktbrev).
 • Integrert med andre Maritech-applikasjoner som Trading & Sluttseddel.
 • Elektronisk overføring av pakkedata, enten internt eller til en tredjepart.
 • Kundeordrehåndtering på varenivå.
 • Lagerkontrollfunksjoner (varemottak, lagernivå, og vareuttak).
 • Registrering av forbrukerenheter inkludert vekt- og prisinformasjon.
 • Lagerhåndtering (tilganger, overføringer, lager, og leveranser).

DESIGNET FOR MAGRE PAKKE- OG MERKINGSPROSESSER

Maritech Packing tilbyr sjømatprodusenter et fleksibelt og enkelt verktøy for pakke- og merkingsprosesser, skreddersydd for håndtering av sjømatprodukter og de industrispesifikke håndteringsenhetene.

Automatiser og strømlinjeform produksjons- og pakkeprosessen fullstendig med smart integrasjon av vekter, skannere, etikettskrivere, og strekkoding. Oppnå sanntids produksjonsdata for en fullstendig og oppdatert oversikt over lagertilgjengelighet for salgsstaben og for produksjonsplanlegging. Reduser muligheten for manuelle dataregistreringsfeil og utelatelser. Sørg for en mer fullstendig og nøyaktig produksjonshistorie og ende-til-ende sporbarhet med sanntids rapportering til produksjonssystemet. Maritech Packing-systemet sikrer lagernøyaktighet på alle nivå, inkludert råvareforbruk og utbytte.

"Sikrer lagernøyaktighet på alle nivå, inkludert råvareforbruk og utbytte. "

 PackingCropped

Support

Gå til supportsidene for Maritech Packing her

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no