Produksjon

KORT OVERSIKT

  • Råvarer – Registrer nøyaktig mottak og bruk av råvarer/work-in-progress-varer og alle tilhørende kostnader.
  • Råvare-utbytte og profittmarginer – Vit akkurat hvor mye utbytte du får for hvert produkt som produseres.
  • Lagerhåndtering – Overvåk og kontroller lagerstatus på råvarer, emballasje, WIP og ferdigvarer.
  • Automatisering og strekkoding – Registrer forbruk av råvarer gjennom strekkode-skanning og veiing med et vektgrensesnitt eller registrer manuelt fra en berøringsskjerm.
  • Produksjonsplanlegging integrert med salgsfunksjoner – Planlegg produksjonsordrer basert på etterspørsel og forsikre deg om at alle ingredienslagre er godt kontrollert.
  • Prognose, planlegging & analyse – Sammenlign reelle resultater med budsjettall for å forbedre marginer.

VERDIØKNING MED EFFEKTIV PROGRAMVARE UTVIKLET UTELUKKENDE FOR SJØMAT-PRODUKSJON

Maritech Produksjon er en løsning for foredling av fisk og fiskeprodukter. Du kan enkelt registrere på lageret hva du har produsert, vite akkurat hvor varen er plassert for varesynlighet for salg, og se akkurat hvor mye den koster å lage ved å bruke omfattende kostnadsverktøy integrert i arbeidsflyten. Produksjon moduler strømlinjeformer manuelle prosesser uten å miste detaljer.

Løsningen er delt inn i to moduler, Maritech Primary Processing for nedskjæring og Secondary Processing for videre behandling og Value Added Production. Begge moduler har en stykkliste som lar deg definere råvarer, emballasje, og andre produksjonskostnader som kreves for å opprette varen for effektivt å samle inn produksjonsdata gjennom alle foredlingstrinnene. Begge moduler samhandler med Maritech Trading slik at en fullstendig historie for komponentens opprinnelse og annen nødvendig informasjon flyter sømløst fra råvaren, emballasjen og andre ingredienser, og tilbyr dermed fullstendig og åpen sporbarhet og kalkulasjon hele veien. Basert på råvare- og emballasjebruk, lønnskostnader og andre kostnader definert i produktets stykkliste, kan du regne ut dekningsbidrag for hver foredlingslinje, for spesifikke partier, eller for spesifikke skift. Du kan enkelt spore avfall og biprodukter for bedre kontroll og konsekvens. Kasse- og pallenivådetaljer lar deg spore vareflyt innen lagre, mellom lagre, og videre. Råvarer reduseres og de resulterende ferdigvarene legges på lager automatisk når produksjonen registreres.

Plukk fra spesifikke partier eller leverandører. Registrer ferdigvarer fra pakkesystemet eller manuelt. Reduser emballasjelagre, enten under produksjonsregistrering eller automatisk basert på produktets stykkliste.

 

"Registrer enkelt på lageret hva du har produsert, vit akkurat hvor varen er plassert for varesynlighet for salg, og se akkurat hvor mye den koster å lage ved å bruke omfattende kostnadsverktøy integrert i arbeidsflyten."

 ProcessingCropped

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no