Fangstsertifikat

KORT OVERSIKT

  • Generer all nødvendig fangstsertifikat-informasjon med minimal innsats
  • Fangstsertifikat kan brukes av aktører overalt i verdikjeden. Det brukes til å motta og formidle nødvendige sluttseddel-data sammen med handelsdokumenter mellom alle berørte parter i verdikjeden.
  • Fangstsertifikatnr – å skaffe seg en rekvisisjon som er korrekt og fullstendig fullført gjennom MARITECHs Fangstsertifikat-system krever veldig lite arbeid i CCE-portalen, som betyr at all eksportdokumentasjon og sporbarhetsinformasjon kan produseres effektivt og raskt.


arrows_blue

SEND ENKELT NØDVENDIGE FANGSTDATASERTIFIKAT MELLOM ALLE PARTER I FORSYNINGSKJEDEN

1. januar 2010 introduserte EU et sertifiseringssystem for lovlig fanget fisk. Alle fiskeriprodukter som fanges og importeres inn i et EU-land må nå følges av et fangstsertifikat. Samtidig må all EU-fanget fisk som eksporteres ut av EU (for eksempel for foredling) og deretter importeres tilbake til EU også følges av et fangstsertifikat.

Et fangstsertifikat er et dokument som inneholder detaljer om fartøy, art, opprinnelsesland, fangstvekt osv. og må inkluderes med leveransen når man eksporterer til EU. Dette krever at informasjon på sluttseddellinje-nivå må følge produkter gjennom forsyningskjeden fra start (fiskeanlegg) til eksportør. Selv om du ikke eksporterer direkte, må denne informasjonen være tilgjengelig for neste ledd i kjeden, som kanskje eksporterer sjømatproduktene etter ompakking eller videre foredling.

Maritech Fangstsertifikat er den enklest mulige måten å kommunisere sluttseddellinje-referanser og relaterte grunndata gjennom forsyningskjeden, og lar deg enkelt samle all nødvendig informasjon og opprette passende fangstsertifikat uten anstrengelse eller fare for feil.

 

"Enkelt samle all nødvendig informasjon og opprett passende fangstsertifikat uten anstrengelse eller fare for feil."

bigstock-Fish-In-Boxes-For-Transport-In-1528985

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no