Om Maritech

Maritechs innovative sjømatprogramvareløsninger selges over hele verden av Maritech i Norge og av Maritech Dynamics i Nord-Amerika. Vi er en ledende internasjonal utvikler av programvareløsninger for sjømatbedrifter.

Vår unike kombinasjon av sjømat- og ekspertise innen informasjonsteknologi er anerkjent over hele verden, med viktige kontorer i Nord-Amerika og Norge og et nettverk av partnere og kunder verden rundt. Over flere tiår har vi blitt den foretrukne informasjonsteknologi-partneren for mange av de største og mest fremtredende sjømatorganisasjonene i bransjen, og vi gir dem de verktøyene og ressursene de trenger for å øke lønnsomhet og strømlinjeforme forretningsprosesser mens de holder tritt med et stadig mer krevende regulatorisk miljø.

Vår visjon er å skape digital sjømat

Sjømat er kanskje den mest kompliserte forsyningskjeden i verden. Sjømatbedrifter må hente et bredt spekter av informasjon fra enten interne eller eksterne informasjonssystemer som skal være tilgjengelig gjennom hele distribusjonskjeden til detaljhandel-nivå, fra fisken fanges eller slaktes og fremover. Man ønsker ikke bare informasjon om fiskeopprinnelse, men også de miljømessige aspektene ved fisken, om status på kvalitets- og bærekraftighetssertifisering på matbedriftene, og mer. Handelssystemer krever omfattende og oppdatert lagerstatus for å sikre kvalitet og levering til rett tid mens man håndterer små fortjenestemarginer.

For å gjøre forretninger i en stadig mer digitalisert verdikjede trenger man en annen teknologistil. Tilknytning er avgjørende – enten det er automatiserte enheter, intern drift, eller eksterne partnere. Digital sjømat samler informasjon fra alle sider ved driften din på en effektiv måte, og tilbyr enorme muligheter for konkurransefordeler og omsetningsvekst. Når det gjelder digital sjømat, leverer Maritech.

Våre kunder

Våre kunder varierer i størrelse fra små fiskeanlegg til store multinasjonale selskaper som håndterer flere vertikalt integrerte operasjoner som strekker over mangfoldige lokasjoner og markeder. Med sjømatindustrikompetanse utviklet over førti år (grunnlagt i 1975), er Maritech i dag den foretrukne informasjonsteknologi-partneren til mange av de største og mest fremtredende sjømats- og akvakulturorganisasjonene i bransjen.

Firmaets karakteristiske internasjonale rammeverk setter Maritech i en enestående posisjon for å møte de globale utfordringene som karakteriserer den innviklede sjømat- og akvakultursektoren. I dag bruker sjømat- og akvakulturoperasjoner over hele verden Maritechs programvareløsninger for å lettere håndtere alle deler av virksomheten – fra lagerhåndtering og detaljerte kostnadsfunksjoner til HACCP-oppfyllende kvalitetskontroll, salg og kjøp, fullstendige regnskaps- og hovedboksfunksjoner, og formidable utfordringer tilknyttet levering og distribusjon av ferskvarer.

Sjømats- og akvakultursektoren er i stadig endring, og våre løsninger har dybden og fleksibiliteten til å vokse og endres med industrien. Vår sterke forpliktelse til sjømatindustri-kunnskap og innovasjon har gjort oss til en pålitelig alliert som hjelper våre kunder med å holde seg i teten.

bigstock-Fragment-Of-Fish-Farm-For-Salm-56562878

Maritechs historie, kort fortalt

Maritech sin historie strekker seg tilbake til 1975, da selskapet Averøy Dataservice ble stiftet på Averøy. Selskapet gjorde tidlig et valg om å satse på utvikling og levering av programvare og datafangstløsninger for den voksende sjømatindustrien.

I 1984 tok selskapet navnet Maritech og fortsatte veksten – vekst som etter hvert førte til en fusjon med et islandsk programvareselskap, MTS. I 2007 ble Maritech solgt til en norsk utstyrsleverandør for oppdrettsindustrien, AKVA Group ASA.

Fra 1. februar 2012 ble Maritech igjen et selvstendig programvareselskap, eid av Midvest Fondene, Bølgen Invest og SpareBank 1 SMN Invest samt andre regionale investorer. I november 2015 kjøpte Maritech WiseDynamics Ltd. – nå Maritech Dynamics, basert i Nova Scotia, Canada – noe som viser Maritechs engasjement for å ha en lokal tilstedeværelse i områder hvor våre stadig mer internasjonale kunder er plassert. I 2016 ble det første Maritech-kontoret i USA åpnet i Seattle.

Forsidebannere_maritech2016

I dag er Maritech markedslederen innen utvikling og levering av forretningssystemer til sjømatindustrien. Maritech har i dag totalt 50 ansatte med kontorer i Halifax, Seattle, Oslo, Molde, Averøy, Harstad og Tromsø. Maritech Dynamics har 11 ansatte på Canadas østkyst og i Seattle.


 Last ned årsrapport 2017 (pdf)

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no