Salg & logistikk

HOLD BEDRIFTEN DIN I BEVEGELSE

Sjømatkjøp og -salg (og tilhørende dokumentasjon) kan ha mange unntak for pris, varsling, kvalitet, oppgjør og betaling, som tvinger deg til enten å lage dyre tilpasninger til programvaren eller risikere dyre faktureringsfeil. Riktig papirarbeid er avgjørende, spesielt ved import og eksport. Manglende eller feil dokumenter kan øke risiko, føre til forsinkelser og ekstra kostnader, eller til og med hindre at en avtale blir fullført. Bedriften din opererer med syltynne marginer med økt press fra å håndtere fraktkostnader, rabattprogrammer, og til og med å håndtere og selge de samme varene i flere vektenheter for forskjellige destinasjoner. Maritechs programvare tilbyr integrerte verktøy for kjøp, salg, lagertilgjengelighet, prissetting og fraktsatser, grundig tilpasset for å møte behovene til sjømatsforhandlere. Håndter alle kostnader inkludert frakt, utvendig lagring, håndtering og lasteavgifter, tredjeparts avsetninger, og valutaveksling. Du kan enkelt oppnå ende-til-ende sporbarhet og innsyn langs hele verdikjeden.

bigstock_Express_Freight_4140979 (1)

Egenskaper

 • Leverandør- og kundehåndtering
 • Integrerte anslåtte fraktavgifter kan registreres og senere sammenlignes med reelle fakturaer
 • Kompliserte megler- og kommisjonssalg
 • Prisstyring – kan også sette pris etter målmargin for enhver vare, automatisk regne ut rabattavtaler, og mye mer
 • Produksjons- eller kjøpsordrer kan styres fra salgsordren
 • Integrasjon med lagring
 • Reduser kostbare manuelle prosesser og papirstier, og forsinkelser tilknyttet dette
 • Detaljert salgs- og profittanalyse
 • Det er mulig å sende ordrer og fakturaer elektronisk, som påskynder og forenkler bestillingsprosessen.

Viktige fordeler

 • Kjøpshistorikk, leveringsstedsinformasjon, valutautregninger, kundens kredittgrenser, og utestående ordrer flyter alle sømløst inn i salgsdokumenter.
 • Sett en pris på produkter etter en fast prisliste eller for enkeltkunder eller kundegrupper eller avhengig av volum.
 • Integrerte anslåtte fraktkostnader sikrer at profittmål alltid blir møtt. Sammenlign reelle fraktkostnader med estimat slik at du aldri blir over-fakturert igjen.
 • Automatiser pakking, plukking, oppbevaring og frakt rett fra ordren eller som en del av en rolletilpasset arbeidsflyt.
 • Nøyaktig sporing og allokering av alle kostnader tilknyttet salg og distribusjon av et produkt.
 • Håndter kompliserte, lagdelte kommisjonærstrukturer for både meglere, forhandleravtaler, og selgere.
maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no