Foredling & HACCP-oppfyllelse

FANGSTVEKT, PARTIKONTROLL, OG ENDE-TIL-ENDE SPORBARHET

Maritech-løsninger integrerer sømløst lagerkontroll, kvalitetsinspeksjoner, partisporing, fangstvektshåndtering, og utløpsdato-håndtering med fullstendig og detaljert kalkulering for total økonomisk og regulatorisk kontroll av din sjømatsforedlingsdrift. Registrer lett hver aktivitet, fra det øyeblikket råvarer plasseres på lager gjennom hvert foredlingssteg til det er ferdig på lager for levering til kunden. Oppnå enkelt full sporbarhet av ingredienser fra opprinnelse til sluttkunde som en naturlig del av arbeidsflyten og implementer fullstendig HACCP-oppfyllende kvalitetsregistrering knyttet til hvert parti. Avanserte planleggingsverktøy og nøyaktig datainnsamling fra produksjonslokale gir ikke bare bedre oversikt over operativ ytelse og kostnader, de gjør det mulig å få redusert materialforbruk, mindre svinn, og bedre kundeservice. 

6716541_m

Egenskaper

 • Lagerhåndtering
 • Både fangstvekt og standard kasse- eller pallelager
 • Nedskjæring og Value Added Processing
 • Resepthåndtering
 • Emballasjesporing
 • HACCP-oppfyllende kvalitetskontroll & rask tilbakekalling
 • Sporing av emballasje
 • Automatisert datainnsamling
 • Stykkliste
 • Fullstendig produktkalkulering
 • Ende-til-ende sporbarhet

Viktige fordeler

 • Nøyaktig registrering av mottak og bruk av råvarer/work-in-progress og alle tilknyttede kostnader
 • Få oversikt over lønnsomhetsmarginer når du vil
 • Oversiktlig lagerstatus. Hver komponent som brukes i produksjon, inkludert emballasje, kan spores nøye til sitt eget partinummer
 • Fullstendige og fleksible produktmonteringslister strømlinjeformer planleggings- og produksjonsprosesser
 • Registrer produksjonsresultat og råvareforbruk hver for seg, samtidig, eller som et WIP i flere steg
 • Plukk et enkelt råvareparti til flere produkter etter kvantum eller salgsverdi
 • Merk noen varer som konsekvensprodukter eller biprodukter av ingen eller lav verdi
 • Fleksibelt tildel og spor arbeid eller andre variable kostnader etter produksjonsparti
 • Kasse- eller pallenivådetaljer med valgfri strekkode-aktivert identifikasjon
 • Spor materialbevegelser innen et lager, mellom lagre, og videre
 • Strømlinjeform manuelle prosesser uten å miste detaljer
maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no