Sporbarhet

REDUSER RISIKO OG FÅ BEDRE KVALITET

Firmaer trenger sporbarhetssystemer for å forbedre håndtering av tilbudssiden, for å forbedre sikkerhet og kvalitetskontroll, og for å markedsføre mat med troverdighetsegenskaper (egenskaper som er vanskelige for forbrukere å oppdage, slik som organisk laks). Fordelene knyttet til disse målene inkluderer billigere distribusjonssystemer, reduksjon av tilbakekallingskostnader (og skade til rykte), og utvidet salg av høyverdiprodukter. I alle tilfeller vil fordelene ved sporbarhet bety større nettoinntekter for firmaet.

Allmenn og statlig gransking har blitt sterkere overalt de siste årene når det gjelder forholdene som matprodukter vokser, fanges, prosesseres, importeres eller eksporteres under. Lovgivning, både i Europa og USA, har økt behovet for systemer som gir fullstendig produktsporbarhet, og det har også strenge kvalitetsprogrammer iverksatt av detaljhandlere. Utfordringen med å oppfylle disse reglene og forskriftene kan virke vanskelig, men Maritech har vært i teten av utvikling av sporbarhetssystemer fra begynnelsen. Du kan stole på at Maritech-systemer hjelper deg å løse utfordringen.

BoatsInPlant

Egenskaper

  • Ende-til-ende sporbarhet -  lageridentifiseringsdata registreres og sendes sømløst i alle steg, fra innregistrering til endelig salg som en integrert del av arbeidsflyten.
  • Lab-, klekkeri-, eller oppdrettsnivå – Bekreft fôr, medisin, og vaksinebruk i oppdrettsfisk, importer og behold oppdrettsfiskens CV og historie sammen med lagerregistreringen.
  • Fartøynivå – Spor fangst helt ned til det spesifikke fartøyet, fiskeutstyret, håndteringsmetoden, størrelsen og kvalitetsgraden og oppretthold øko-sertifisering sammen med bestandsinformasjonen.
  • Partinivå – I en tilbakekalling kan man isolere bare de varepartiene som er påvirket, noe som reduserer tilbakekallingskostnader.

Viktige fordeler

  • Oppfyll stadig strengere kunde- og reguleringskrav for både kvalitet og verifiserbar produkthistorie.
  • Reduser tilbakekallingskostnader og skade til rykte.
  • Utvid salg av høyverdiprodukter.
  • Forbedre forsyningskjede-ytelse
maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no