Råvarehåndtering

TEKNOLOGI RETTET MOT BEHOVENE TIL FISKE- OG AKVAKULTURDRIFT


Enten du driver et fiske- og akvakulturfirma, eller er involvert i kjøp av fisk fra sjømatsverdikjeden, må spesialiserte egenskaper følge med fiskeinformasjonen fra begynnelsen. Skriv ned fullstendig fangst- og slakteinformasjon, inkludert spesialhåndtering, fangstområde, størrelse og kvalitetsgrad, alt integrert med fisketuren eller slaktingen for å tilfredsstille offisielle rapporteringsbehov og kundens sporbarhet. Inkluderer verktøy for kvoteforvaltning og rapportering. Behold mannskapslisten og regn ut avregning for hvert fartøy og hver tur. Fangst kan landes rett på lager. Bransjespesifikk funksjonalitet inkluderer muligheten til å allokere og håndtere landingsavgifter, havneavgifter og skatter, og andre brukerdefinerte fartøy- eller flåte-spesifikke avgifter og utgifter.

7977287_m

Egenskaper

 • Fartøy- og leverandørhåndtering
 • Avansert produksjonsplanlegging
 • Detaljert fangstregistrering
 • Kravoppfyllende fangstsertifikat for eksportører og importører
 • Fiskeroppgjør
 • Turkostnader
 • Kvotehåndtering
 • Miljømessig sporbarhet og økologisk slakting

Viktige fordeler

 • Land fangst rett på lager og regn ut kvote.
 • Fisketurer med båter fra andre organisasjoner kan også spores for en omfattende oversikt over hele verdikjeden.
 • Plukk og spor råvarer for produksjonsplanlegging før du gjør opp med leverandøren med endelige tall og kostnader.
 • Tildel fullstendig alle tilknyttede tur- og slaktekostnader og integrer dem i regnskaps- og kalkuleringsdata.
 • Eventuelle kvalitetskontroller i forbindelse med turen blir beholdt og kan raskt identifiseres fra fartøy/parti-nivå videre til produksjon og salg.
 • Spesialutstyr, fiskeområde, og kvalitetsmål kan registreres sammen med fangstlinje og område, som gir full dokumentasjon for å tilfredsstille miljømessig sertifikatsregistrering og kjøpers kvalitetsordninger.
maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no