Automatisering & strekkoding

VEKTER, SKANNERE, MERKING, STREKKODER

For lagre for råvarer og påbegynte varer, kan nøyaktige lagerdata tillate managere å overvåke lagernivåer, tilbakeholdte partier, karantene, og svinn-forhold. En pågående utfordring for sjømatbedrifter er innsamling av data fra produksjonslokale når det gjelder materialbevegelser, bruk og produksjon. Her kan temperaturforskjeller og generelt våte omgivelser tilknyttet sjømatproduksjon gjøre det vanskelig for tradisjonell dataregistrering med tastatur. I tillegg krever mange transaksjoner før- og etter-målinger registrert fra forskjellige vekter med beholdere av ulike taravekter. Derfor bør effektive programvareløsninger inkludere nøye utvalgte datakontrollpunkt og integrasjon med datainnsamlingsmekanismer:

 • På gulvet, slik som direkte kobling til vekter, berøringsskjermer og strekkoding.
 • Vekter (Marel, Digi, Scanvaegt, Mettler Toledo, Rice Lake, osv.) gjennom serieporter eller TCP / IP
 • Skannere (Symbol og Intermec) gjennom USB, tastaturkile, eller serieport.
 • Strekkode-skrivere – (Zebra, Intermec, Toshiba, osv.)
 • Skann lagerbeholdning og oppdater databasen direkte

Samle inn data fra produksjonslokale i sanntid, og oppdater hoved-databasen umiddelbart

barcode-scanner-and-fish

Egenskaper

 • Strømlinjeformet datainnsamlingsprosess gjennom strekkoder og maskingrensesnitt
 • Nøyaktig lagerbeholdning på alle nivå, inkludert råvarebruk og utbytte
 • Sikret ende-til-ende sporbarhet
 • Eliminering av manuelle dataregistreringsfeil og utelatelser
 • Sanntid produksjonsrapportering til ERP-system
 • Produkter som er klare for utskipning er synlige for salgspersonell og for produksjon og planlegging
 • Raskt og enkelt å opprette dagens produksjonsordrer
 • Berøringsbasert navigasjonsskjerm med konfigurerbare menyer
 • Flerspråklig oppsett av både systemer og etiketter
 • Fleksible rapporteringsmuligheter; på kasser, paller og forsendelsesdokumentasjon (fraktbrev)
 • Elektronisk overføring av pakkedata, enten internt eller til tredjepart
 • Kundeordrehåndtering på varenivå
 • Lagerstyringsfunksjoner (varemottak, lagerbeholdning og vareuttak)
 • Registrering av forbrukerenheter inkludert vekt- og prisinformasjon

Viktige fordeler

 • Frihet – Våre periferienhet-applikasjoner virker med maskinvare fra forskjellige leverandører, så når det er på tide å oppgradere produksjonsmaskiner er du ikke tvunget til å kjøpe fra en spesifikk maskinvareleverandør, men står fritt til å velge det mest kostnadseffektive alternativet.
 • Forbedret sporbarhet og utbyttenøyaktighet – du kan spore via produksjonsdato/skift i tillegg til tilbake til fisketuren/anleggsslaktingen for hver boks eller kasse som produseres, helt fram til det endelige salget.
 • Mindre dataregistrering – data trenger ikke å tastes inn eller skrives i flere systemer, noe som reduserer brukt tid og dataregistreringsfeil.
 • Fleksibilitet – trådløse håndholdte applikasjoner kan arbeide med trådløse skannere, forbedret av standard periferienhet-funksjonalitet som ble utviklet for å virke på en fabrikks berøringsskjermterminal.
maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no