Nyheter

Maritech går inn som majoritetseier i Lillebakk

Maritech går inn som majoritetseier i Lillebakk

Maritech investerer i Lillebakk for å styrke sin posisjon innenfor digitalisering og industrielt internett/IoT ved å tilby sjømatnæringen verktøy og systemer for innsamling av sanntidsdata og prosesstyring

Maritech Systems AS, en ledende leverandør av digitale løsninger til sjømatnæringen, og Lillebakk Engineering AS, et raskt voksende norsk selskap etablert i 2013 med fokus på industrielt internett/IoT, har gleden av å annonsere at Maritech Systems nå har blitt majoritetseier i Lillebakk Engineering. Lillebakk Engineering, som holder til i Molde, tilbyr et bredt spekter av produkter og løsninger innenfor industrielt internett/IoT. Ved bruk av moderne instrumenterings- og sensorteknologi tilbys sanntidsovervåkning av lokasjoner og analyseverktøy for prosessoptimalisering og automatisering. Denne investeringen er en viktig milepæl i Maritechs strategi for å digitalisere sjømatnæringen.

Den stadig økende trenden med automatisering og digitalisering, der alt er på nett, har skutt fart også innenfor sjømatnæringen og akvakultur. For å være en ledende aktør under denne transformasjonen har Maritech investert i Lillebakk Engineering. Maritechs mål er å komplettere porteføljen av verktøy og systemer, for å tilby løsninger til det globale markedet med en økt grad av digitalisering i verdikjede. Ved å koble sammen anlegg kan Digital Seafood løsningen gi kundene en oversikt og sanntidsdata som gir grunnlag for å ta de rette avgjørelsene med tanke på produksjonsoptimalisering, energiforbruk, logistikk, service og vedlikehold. Med et slikt system kan kunden samle inn, organisere, dokumentere og prosessere data fra en enkelt produksjonsenhet til komplette anlegg.

“Digital Seafood syr på en effektiv måte sammen all informasjon i alle ledd i sjømatnæringens verdikjede, som igjen gir en enorm mulighet for økonomisk vekst og å være konkurransedyktig», sier Maritechs CEO Janne T Morstøl. «Mange leverandører snakker om digitalisering og industrielt internet/IoT, men Lillebakk Engineering har allerede levert systemer som har dokumentert en betydelig verdiøkning for kunden gjennom datafangst og analyse. Med Lillebakk sitt fokus på automatiseringsteknologi vil dette komplettere og styrke Maritech sin løsning i den videre utviklingen av innovative løsninger for våre kunder, samt styrke vår internasjonale posisjon.“

I følge Frode Lillebakk, CEO i Lillebakk Engineering AS, passer det strategiske samarbeidet Maritech-Lillebakk som hånd i hanske. Det gir begge parter en unik mulighet å tilby kundene ekspertise og verktøy innenfor digitalisering og automatisering. Maritech er en ledende og anerkjent leverandør i det globale markedet innenfor sjømatnæringen og dette oppkjøpet vil bidra til å styrke Lillebakk Engineerings fokus innenfor akvakultur og oppdrettsnæringen og bli en katalysator for å vokse internasjonalt.

For mer informasjon, kontakt
Janne T. Morstøl

CEO, Maritech Systems AS
Verftsgt 10
N-6416 Molde, Norway
Tel +47 951 96 224
Email: jtmorstol@maritech.no

Frode Lillebakk
CEO, Lillebakk Engineering AS
Eikremsvingen 9
6422 Molde, Norway
Tel + 47 982 09 771
Email: frode@lillebakk.com

Om Maritech Systems AS Maritech, en leverandør av software tilpasset sjømatnæringen, er kjent som den ledende partneren for utvikling av løsninger for sporbarhet gjennom hele verdikjeden, og leverer software til mange av de største og ledende sjømatorganisasjonene i bransjen. Maritech tilbyr verktøy og ressurser som trengs for å øke fortjenesten, og strømlinjeforme arbeidsprosesser, samtidig som de stadig økende krav og regelverk for miljøhensyn blir ivaretatt.

Om Lillebakk Engineering AS Lillebakk Engineering, basert i Molde og startet av Frode og Andre Lillebakk, utvikler og tilbyr en bred portefølje av industrielt internet/IoT produkter. Sammen med LINSiGHT portalen, brukes moderne instrumentering og sensorteknologi for å samle inn data, tilby sanntidsmonitorering, effektiv kontroll og prosessforbedringer i automatisert utstyr og prosesser. Lillebakk løsningene som brukes i flere industrier, inkludert akvakultur og havbruk, logger sanntidsinformasjon fra automatiserte systemer, gir alarmer og gir beslutningsstøtte i sikre web-baserte grensesnitt.

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no