Professional Services

Avhengig av prosjektets størrelse gjennomføres forprosjekt før implementering av et forretningssystem. Dette har som formål å gå igjennom dagens rutiner og kartlegge det fremtidige behov.

Etter endt forprosjekt vil man kunne få et grunnlag for beskrive prosjektomfang og kostnader knyttet til en full implementering. I prosjekter brukes vårt metodeverk for riktig løsningsutforming, kravspesifisering, prosessledelse og prosjektledelse.

Våre konsulenter har et godt metodeverk for å gjennomføring av opplæring i implementerings- og oppgraderingsprosjekter. Vi gjennomfører også kartlegging av kompetanse samt behovsanalyser for gjennomføring av skreddersydde kompetanseløft.

 
 
 

Maritech metodeverk.

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no