Kompetanse

Maritech Systems har fokus på å levere høy kvalitet ved utvikling, implementering og support av våre forretningssystemer. Våre bransjesystemer er bygd gjennom et tett samarbeid mellom våre spesialister og våre kunder. Bransjeorganisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt virkemiddelapparat deltar også i våre innovasjonsprosesser.

De aller fleste av våre ansatte har høyere utdanning, enten med Bachelor eller Masternivå, innen fagfeltene Informatikk, Produksjon, Logistikk og Økonomi. Gjennomsnitlig relevant erfaring  er 15 år.

Ansatte i Maritech brukes også i undertvisningssammenheng innen fagfeltet IT & logistikk på Høgskolen i Molde, den ledende vitenskapelige høgskole innen logistikk i Norge.

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no