Warehouse Management System

Maritech WMS er en løsning for lagerstyring.  Løsningen egner seg for eget lager eller for de som driver lagerhotell, utleie av lager.  Systemet handterer lagerlokasjoner, hylle/reol plasseringer av paller.  Fritt antall lager, lagerrom og palle plasser. Automatisk generering av palle plasser og reoler. Systemet holder orden på hvor den enkelte palle står på lageret. Samhandling med Maritech Trading, Det betyr at en kan selge varene, la de stå fortsatt på lager, som får et eierskifte og lagerleie-beregningen starter.

For utleie av lager er det mulig med oppretting av kunder, og prisavtaler pr. kilo påstartet uke.  Systemet beregner lagerleien ut fra hva som til enhver tid er på lager.  I tillegg eventuelt for inn- ut kjøring.

For effektiv handtering anbefales bruk av Truck-terminaler med skanner.

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no