Trading

Maritech Trading er den ledende bransjeløsningen for omsetning av fisk og fiskeprodukter. Løsningen åpner for systematisk arbeidsflyt fra bestilling og kjøp, til ferdig utkjørt faktura med videre mulighet for regnskapsbokføring. Ledelse, innkjøpere, selgere og økonomipersonell får god oversikt og kan effektivt utføre sine forskjellige arbeidsoppgaver.

Oppdaterte opplysninger om lagerstatus, kostpriser, innkjøp, kundebestillinger, foredling og fortjenestemarginer er lett tilgjengelige. Kreditt- og forsikringsgrenser kan settes opp og vil gi varsel dersom disse overskrides.

For å få resultatoversikt over forskjellige markeder, kan disse deles opp i segmenter. 
Ved å bruke systemet som et styringsverktøy, kan en påvirke marginene på en positiv måte.

Maritech Trading kan være en integrert del av produksjonssystemene i en produksjonsbedrift, med lagerkontroll på både råvare, mellom - og ferdigvare. Systemet håndterer produkter på både kasse, pall- og partinivå. Moduler for lagerlokasjon med pallplassering og bruk av hand- og truckterminaler med skannere kan integreres i løsningen.

Disse verktøyene forenkler oppfølgingen mht. lastelister, der en må spesifisere hva som er i hver enkelt container eller bil. Ved flytting mellom lager, kan en skanne varene for å ta vare på partienes historikk.
I tillegg legges transportkostnader og andre flyttekostnader til kostprisen på gjeldene vareparti.

Løsningen åpner for fleksible pris- og rabattavtaler, med muligheter for avsetning av opptjente bonuser. 

I tillegg til faste avtaler, kan det etableres kampanjeperioder med tilhørende resultatrapporter.

Kalkyleberegning viser resultat helt ned på varelinjenivå på en spesifikk ordre, eller kan aggregeres opp til kunde, vare, land osv. og er basert på valgfrie datointervaller.

Det er mulighet for elektronisk ordremottak fra kunde, enten som edifactmelding eller XML. Dette muliggjør at bestillingsordre kan genereres automatisk i tradingsystemet og sende elektronisk ordrebekreftelse, pakkeliste og faktura til kunde. Stor forenkling for brukerne, men ikke minst møtes krav som matvarekjedene stiller for at en skal bli en foretrukket leverandør. Pakkseddelen inneholder også sporingsdata.

 

Her finner du en oversikt over tilleggsmoduler i Maritech Trading, klikk her...

 

 

TVINN

System for elektronisk fortolling og eksportdokumenter (kan integreres). Systemet utveksler fakturadata med Timpex CMS deklarasjonssystem, og får fortollingsnummer tilbake. Alt er på databasenivå, slik at bruker slipper å importere og eksportere filer mellom systemene.

 

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no