VAP

Maritech VAP er en løsning for videreforedling av fisk og fiskeprodukter. Løsningen er delt i to moduler, Maritech VAP-PP for nedskjæring og VAP-SP for videreforedling, begge basert på stykkliste. Stykkliste inneholder råvare, ingredienser, emballasje og andre kostnader. Begge moduler samhandler med Maritech Trading hvor kjøp av råvare, emballasje og ingredienser gjøres, samt at lagerhåndteringen ivaretas.

 

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no