Supportsidene for Maritech Regnskap

Nyttige oppskrifter som beskriver viktige tema i regnskap tilgjengeliggjøres her.

Endringer og nyheter i de enkelte versjonene finnes i versjonsnotatene. Den nyeste brukerhåndboken for Maritech Regnskap finner du som pdf dokument her.

 

Nyhet! Ny versjon av Maritech Software.  

I forbindelse med at ny skattemelding blir innført 01.01.2017, må alle Maritech programmer oppgraderes til versjon 16. 

Ny versjon er nå klar, ta kontakt hvis dere trenger bistand til oppgradering. 

Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift. 

Brev til mva-registrerte september 2016.docx

2016-09 Artikkel - 360 000 mva-registrerte.docx

 

Les releaseskriv til versjonene for mer utfyllende informasjon.

Oppgradering av databasen fra SA12 til SA16  Viktig!

Dersom din eksisternde database er Sybase versjon 12.x eller mindre, bør du så snart som mulig kontakte oss på support@maritech.no for å få migrert din eksisterende database til en nyere versjon. Les mer om hvorfor dette er nødvendig her.

Tilleggsmoduler

AltInn integrasjon

Fra og med versjon 10.00.16 støtter Maritech Regnskap integrasjon mot Altinn.
Arbeidsstasjoner som skal brukes mot Altinn, trenger å installere et eget program.

Installer 'Maritech altinn' på min PC.

Maritech Com Wrapper

Arbeidsstasjoner som skal bruke AltInn og ny rapportgenerator, trenger å installere et eget program.

Installer 'Maritech Com Wrapper' på min PC

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no