Track & Trace

Maritech Track & Trace tilby et rammeverk for å sikre sporingskrav fra marked og myndigheter.

Matvareprodusentene opplever at økte krav til dokumentasjon oppstår fra to sider; fra marked og fra myndigheter - både nasjonalt og internasjonalt. Dokumentasjonskravene innebærer bl.a. at produktene må kunne spores gjennom verdikjeden.

 


Et nasjonalt hovedmål er å få på plass kjedesporbarhet. Kjedesporbarhet er muligheten til å spore produkt gjennom alle leddene i verdikjeden fra opprinnelse til konsument. F.eks. fra rogn til middagsbord. Slik kjedesporbarhet er helt avhengig av at den enkelte aktør i verdikjeden har intern sporbarhet på plass, og at sporingsinformasjon formidles i verdikjeden.

Kjernen i Maritech Track & Trace er en sporingsdatabase som er åpen for spørring utenfra, dvs. fra de aktørene eieren av dataene gir adgang. 

I filmen under kan du se sporingsløsning i bruk.

 

Sporingsdatabasen er under stadig utvikling, og det er aktørenes datasystemer som gir rammene for mulighetene i sporingssystemet.

Forskjellige sporingsnøkler kan benyttes, mest aktuelle hovednøkler er ordrenummer, fakturanummer eller produksjonsbatchnummer.

Sporingsnøkler kan ligge i strekkode, eller som visuell eller elektronisk opplysning i forretningsdokumenter som pakkseddel eller faktura.

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no