Quality Tracking

DGS Quality Tracking er en skybasert løsning for kvalitetsregistrering, kontroll og analyse. Input fra DGS QT kan inngå som datagrunnlag i en komplett sporingsløsning.

 

Egenskaper:

 • Papirløst og brukervennlig.
 • Webbasert.
 • Registreres på PC, PAD og håndholdt.
 • Skjema tilpasses bruken.
 • Grensesettinger med avviksmarkering.
 • Målinger knyttes til tidspunkt, operatør, avdeling, produksjonslinje, lagertilgang råvare/ingredienser/emballasje etc/, prod.nr./lotnr/, sluttprodukt, eller enhet for eksempel ­Maskin/Fryserom (temperatur logg).

 

Fordeler:

 • Kvalitetskontroll i hele produksjonsprosessen fra mottak til ferdigvare, inkl rengjørings­kontroll, laboratorie prøver - alt i et system.
 • Grunnlag for rask håndtering av avvik, ­reduserer reklamasjoner.
 • Inngår i sporingsløsning, dokumentasjon av produkt.
 • Spart tid ved inspeksjoner/revisjoner fra mattilsyn og kunder.
 • Analyser for bruk til forbedringstiltak.
maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no