Claims Management

DGS Claims Management – webbasert samhandling mellom selger, kunde, leverandør og transportør. Bedre håndtering og kontroll på reklamasjoner.

 

Gevinster

 • Bedre kontroll over reklamasjonsbehandlingen.
 • Mindre tap på for sen reklamasjonsbehandling.
 • Mer effektiv behandling, spart tid.
 • Regnskap over reklamasjoner.
 • Analyser hvilke aktører forårsaker mest reklamasjoner, og hvilke årsak.
 • Arbeidsflyt som sikrer kontroll på reklamasjonsprosessen.

 

Data input

Registrering av:

 • Registrering via ­fakturanummer.
 • Reklamasjonsårsak.
 • Ansvarlig part.
 • Interne notater.
 • Mulighet for opplasting av bilder som dokumentasjon.

 

Saksbehandling & rapportering

 • Saksbehandlingsflyt.
 • Avklare fordeling av ansvar og kostnader.
 • Gir en god oversikt over alle reklamasjoner.

 

Integrasjon med Maritech Trading

Alle salgsordrer er tilgjengeliggjort i Claims.
Inneholder bl.a.:

 • Varelinjeinformasjon.
 • Parti og leverandør.
 • Pakkeri.
 • Transportør.
maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no