Leverandøren

av digital sjømat!

Maritech Systems AS er sjømatnæringens valg på forretningsprogramvare. Våre løsninger gjør det mulig å følge fisken fra opprinnelsen helt frem til markedet.  Med snart 40 års bransjefokus, er vi en partner med dyp kunnskap om digital sjømat.

DigitalSeafood™ produkter

DigitalSeafood™ er Maritechs skybaserte løsninger, som bidrar til vekst og effektivisering av norsk sjømatindustri. DigitalSeafood™ syr sammen systemer og data, og løfter samhandlingen mellom aktører i verdikjeden til et helt nytt nivå.

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no